Άλλο blog κι άλλο “μπλόκο” …

Έφοδοι, εντάλματα, συλλήψεις, συκοφαντίες, εκβιασμοί, νομοθετικές πρωτοβουλίες, θίξαντες και θιγόμενοι, η ελληνική εκδοχή της blogοσφαιρας απέκτησε ξαφνικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παίρνοντας πολιτικές, κοινωνικές και αστυνομικές διαστάσεις.

Άραγε, άλλη μια προσπάθεια δαιμονοποίησης; Άλλη μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και απομάκρυνσής της από άλλα, σημαντικότερα προβλήματα; Ή μήπως βρισκόμαστε – όπως καταγγέλθηκε ήδη από πολλές πλευρές- μπροστά σε μια χρυσή ευκαιρία να ελεγχθεί ο ακόμα ελεύθερος χώρος του Διαδικτύου και να πνιγεί εν τη γενέσει της κάθε προσπάθεια εναλλακτικής ενημέρωσης;

Το Pathfinder με πρόσφατο άρθρο του θέλησε να φωτίσει μερικές από τις πολλές οπτικές γωνίες του blogging στην Ελλάδα…

Loading