Η Βενετία απο ψηλά

Βενετία

The “City of Water” is located in northeast Italy, spanning 118 islands in the Venetian Lagoon. Buildings in Venice were constructed on wood piles driven into the mud, sand and clay layers under the lagoon. Many of the buildings in Venice still sit on these piles driven more than a thousand years ago.

Έχω την εντύπωση πως τέτοια post, τα οποία αφορούν δηλαδή φωτογραφίες δεν χρειάζονται και πολλά λόγια, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για εξαιρετικές φωτογραφίες!

Δείτε, λοιπόν, την Βενετία από ψηλά κάνοντας click εδώ!

Reblog this post [with Zemanta]
Loading
  • http://kitsosmitsos.blogspot.com/ kitsosmitsos

    Έχεις απόλυτο δίκιο!
    Καλημέρα

  • http://kitsosmitsos.blogspot.com kitsosmitsos

    Έχεις απόλυτο δίκιο!
    Καλημέρα