Εισαγωγή εικόνας στο Gmail (at last)

gmail-img

Εδώ και λίγες μέρες το Gmail μας επιτρέπει την εισαγωγή εικόνων στο σώμα του κείμένου κάνοντας την ζωή μας ακόμα πιο εύκολη! Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή δεν έχετε παρά να επισκεφτήτε τα Gmail Labs!

Posted by: on April 14, 2009

Category: Internet |

Tags: , ,

Share: Tweet this!

Loading