Μέσα στο Airbus A380

To Daily Mail παρουσίασε ένα διάγραμμα στο οποίο μπορεί κανείς να δει πως είναι, ή καλύτερα πως θα μεταμορφωθεί το εσωτερικό του Airbus A380, το οποίο θα γίνει το μεγαλύτερο ιδιωτικό αεροπλάνο, αν και όπως λέει το άρθρο δεν είναι ένα απλό αεροπλάνο, αλλά ένα ιπτάμενο παλάτι το οποίο κοστίζει περίπου 340 εκατομμύρια ευρώ.

airbus-a380-diagram

airbus-a380

Reblog this post [with Zemanta]
Loading
blog comments powered by Disqus