«Δες την ψηφιακά 2.0» έως τις 30 Ιανουαρίου 2010

Περισσότεροι από 14.000 πρωτοετείς φοιτητές έχουν ασκήσει το δικαίωμα για προμήθεια επιδοτούμενου φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο της δράσης «Δες την ψηφιακά 2.0». Για να διευκολυνθούν οι εναπομείναντες δικαιούχοι φοιτητές της Δράσης «Δες την ψηφιακά 2.0», αποφασίσθηκε η παράταση της προθεσμίας συμμετοχής έως την 30 Ιανουαρίου 2010.

Μέσα από τη δράση «Δες την ψηφιακά 2.0» παρέχεται το δικαίωμα απόκτησης νέου φορητού προσωπικού υπολογιστή με μέγιστη επιδότηση 400 ευρώ, δωρεάν πρόσβαση σε 100 GBytes “on-line” δικτυακού αποθηκευτικού χώρου μέσω της υπηρεσίας ΠΙΘΟΣ+, καθώς και πρόσβαση σε νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής διάθεσης ανοιχτού εκπαιδευτικού λογισμικού.

Δικαιούχοι είναι το 25% των νεοεισαχθέντων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 σε όλα τα τμήματα των ΑΕΙ/ΤΕΙ, σύμφωνα με τη βαθμολογία εισαγωγής. Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όλοι οι φοιτητές που εισάγονται ως «πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-09 και 2009-10. Κάθε δικαιούχος αυτής της κατηγορίας θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή και με μέγιστη επιδότηση τα 800 ευρώ. Πρόσβαση στην υπηρεσία ΠΙΘΟΣ+ θα έχουν και όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν στο έργο «Δες την Ψηφιακά» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-09.

Οι δικαιούχοι φοιτητές και σπουδαστές μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα (website) στη διεύθυνση www.destinpsifiaka.gr ή να απευθυνθούν στη γραμμή τηλεφωνικής αρωγής χρηστών, στον αριθμό 801-11-85-100.

Posted by: on January 22, 2010

Category: Uncategorized |

Tags: ,

Share: Tweet this!

Loading