Μην εμπιστεύεστε τις φωτογραφίες των προφίλ (the video)

«Μην εμπιστεύεστε τις φωτογραφίες των προφίλ» είναι το συμπέρασμα του παρακάτω viral video της Samsung, το οποίο καταγράφει κάποιες τακτικές και ιδέες που μπορεί να χρηισμοπιήσει κανείς για να κρύψει τις ατέλειες του και να παρουσιάσει στις φωτογραφίες του ένα ομορφότερο – αλλά λιγότερο αντιπροσωπευτικό- αποτέλεσμα.

Posted by: on March 15, 2010

Category: Video |

Tags: , ,

Share: Tweet this!

Loading