Έρευνα της Amadeus για τα Online Ταξιδιωτικά Γραφεία της Ευρώπης δείχνει σημαντικούς παράγοντες για αυξημένη κερδοφορία

Εμπεριστατωμένη ανεξάρτητη έρευνα προσδιορίζει τη διαφοροποίηση των εσόδων, τη διευρυμένη εμπειρία πελάτη, την αυτοματοποίηση και την διαχείριση κόστους marketing ως κύριους παράγοντες για την αυξημένη κερδοφορία.

Η Amadeus, ο κορυφαίος τεχνολογικός συνεργάτης της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας και η Hermes Management Consulting, κορυφαία συμβουλευτική εταιρεία, παρουσίασαν πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας εμπεριστατωμένη έρευνας με τον τίτλο “Κατανοώντας τους Παράγοντες Κόστους των Online Ταξιδιωτικών Γραφείων και Τρόποι Βελτιστοποίησης των Επιχειρηματικών Διαδικασιών στην Ευρώπη”.

Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να κατανοήσει καλύτερα την δομή του λειτουργικού κόστους των Online Ταξιδιωτικών Γραφείων και να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες για την βελτίωση της απόδοσής τους. Το κύριο συμπέρασμα ήταν ότι παρόλο που οι παίκτες της online αγοράς στην Ευρώπη έχουν βελτιωθεί και κλείνουν το χάσμα με τους αντίστοιχους της Αμερικής, υπάρχουν ακόμη περιθώρια για βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προϊοντικού τους μείγματος.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 5 μεσαίου μεγέθους online ταξιδιωτικών γραφείων από την Σκανδιναβία, Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία. Η έρευνα αναγνωρίζει επίσης και τους παρακάτω τέσσερις σημαντικούς παράγοντες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και αυξάνουν την κερδοφορία:

Διαφοροποίηση εσόδων: πώληση και άλλων προϊόντων εκτός από αεροπορικά εισιτήρια

Τα Online ταξιδιωτικά γραφεία που συμμετείχαν στην έρευνα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην προώθηση και άλλων προϊόντων εκτός από αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, σε ποσοστό 12,8% από 6,6 % του αντίστοιχου περιθωρίου των αεροπορικών προϊόντων. Ενώ τα υπόλοιπα προϊόντα ταξιδιών αντιστοιχούν στο 76% των εσόδων των παραδοσιακών ταξιδιωτικών γραφείων και σχεδόν στο 50% των Online ταξιδιωτικών γραφείων στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 14% των μεικτών πωλήσεωνΣύμφωνα με το PhoCusWright

Βελτιωμένη εμπειρία πελάτη

Η συνολική εμπειρία πελάτη θα μπορούσε να βελτιωθεί με την προσθήκη περισσότερου σχετικού περιεχομένου, ώστε οι ταξιδιώτες κατά την επίσκεψή τους σε ένα online ταξιδιωτικό γραφείο να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του ταξιδιού τους. Καθώς οι ρυθμοί μετατροπής εσόδων για τα εν λόγω γραφεία είναι πολύ χαμηλοί, θα χρειαστεί να ξεχωρίσουν προσφέροντας στους ταξιδιώτες μια εμπειρία ταξιδιού που θα τους κάνει να θέλουν να κλείσουν περισσότερα ταξίδια και να αυξήσουν την πιστότητά τους. Η τεχνολογία πρέπει να προσαρμόζεται για να ανταποκρίνεται γρηγορα στις τάσεις και τις ανάγκες των πελατών.

Αυτοματοποίηση

Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο τα Online ταξιδιωτικά γραφεία έχουν σημειώσει μεγάλα βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά όμως, συνεχίζει να είναι μια σημαντική περιοχή από την οποία θα μπορούσαν να προκύψουν μεγάλες μειώσεις κόστους. Τα τηλεφωνικά κέντρα και το marketing συγκεκριμένα είναι σημαντικοί τομείς, όπου η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αυτοματοποίησης μπορεί να δείξει άμεσα οφέλη.

Κόστη Marketing

Τα έξοδα marketing, τα οποία αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 54% όλων των εξόδων των Online ταξιδιωτικών γραφείων και στο 1,22% του ρυθμού μετατροπής μέσω των online καναλιών, αποδεικνύονται ένα πολύ μεγάλο και αναποτελεσματικό έξοδο. Αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη προγραμμάτων πιστότητας και λύσεις CRM, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η απόκτηση νέων πελατών, όπως και η διατήρηση των υπαρχόντων είναι ένας τομέας που έχει περιθώρια βελτίωσης.

“Τα Online ταξιδιωτικά γραφεία της Ευρώπης έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα τα τελευταία δύο χρόνια, αυξάνοντας τα έσοδά τους παρά το δύσκολο οικονομικό κλίμα. Τώρα όμως χρειάζεται να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω και να μεταμορφώσουν αυτή την θετική τάση σε ευκαιρίες αύξησης εσόδων,” εξηγεί ο κ. Stéphane Durand, Διευθυντής του Τμήματος Online and Leisure της Amadeus. “Το μοναδικό μείγμα περιεχομένου και κορυφαίας τεχνολογίας που διαθέτουμε έχει προσφέρει μερικές από τις πιο πρωτοποριακές λύσεις οι οποίες έχουν βοηθήσει τα online ταξιδιωτικά γραφεία παγκοσμίως να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και να αυξήσουν την κερδοφορία τους.”

“Η Amadeus, όντας ένας από τους κύριους παρόχους τεχνολογικών λύσεων για την ταξιδιωτική βιομηχανία, κατανοεί ότι μια βελτιωμένη και βαθύτερη προσέγγιση για την κατανόηση των πελατών είναι απαραίτητη ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Αυτή η πρόσφατη έρευνα, που έχει σκοπό να βοηθήσει τα online ταξιδιωτικά γραφεία να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισής τους, δείχνει την δέσμευση της Amadeus στον τομέα των Online ταξιδιωτικών γραφείων στην Ευρώπη” σχολίασε ο κ. Herman Goyanes από την Hermes Management Consulting.

Σχετικά με την έρευνα

Αυτή η έρευνα δείχνει τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης μελέτης που πραγματοποίησε σε πέντε, μεσαίου μεγέθους Online ταξιδιωτικά γραφεία στην Ευρώπη η Hermes Management Consulting. Η έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση της τεχνικής Activity-based costing (ABC). Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση, την περιγραφή και την αντιστοίχιση κόστους στις επιχειρηματικές διαδικασίες, καθώς επίσης και να σχηματίσει αναφορές για την λειτουργία των Online ταξιδιωτικών γραφείων. Καθώς η ανάλυση ABC προσδιορίζει το πραγματικό κόστος ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, αποτελεί πιο αποτελεσματικό μέσο για την αναγνώριση ευκαιριών για την βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών από την παραδοσιακή λογιστική. Κατά τη διάρκεια του έργου τα οικονομικά στοιχεία και οι επιχειρηματικές λειτουργίες των συμμετεχόντων εταιρειών ελέγχθηκαν στενά, επιτρέποντας να αναγνωριστούν οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης κόστους.

Το δείγμα διαμορφώθηκε από πέντε μεσαίου μεγέθους Online ταξιδιωτικά γραφεία από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία. Τα εν λόγω online ταξιδιωτικά γραφεία αντιπροσωπεύουν ένα μείγμα τοπικών, περιφερειακών και πανευρωπαϊκών παικτών , ο καθένας από τους οποίους παράγει, κατά μέσω όρο, 308.000 εισιτήρια. Ένα εισιτήριο αποτελείται από περίπου 2.2 αεροπορικά segments κατά μέσο όρο.

Loading
blog comments powered by Disqus