Οι τράπεζες, πάλι, «παρανομούν»

Το καλοκαίρι του 2011, τροποποιήθηκε ο Ν. 3869/2010, για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Η τροποποίηση προέβλεπε την υποχρέωση των τραπεζών να αναγράφουν το επιτόκιο, με το οποίο εκτοκίζονται οι οφειλές των καταναλωτών, στις βεβαιώσεις οφειλών, που εκδίδουν, για να ξεκινήσει η διαδικασία υπαγωγής των καταναλωτών, στο Ν. 3869/2010. Όμως, σχεδόν έξι μήνες, μετά την τροποποίηση του νόμου, ελάχιστες τράπεζες αναγράφουν το επιτόκιο εκτοκισμού.

New York Times: Οι Έλληνες επιστρέφουν στα χωράφια

With Work Scarce in Athens, Greeks Go Back to the Land

“Η ανεργία στην Ελλάδα είναι τώρα 18%, φθάνοντας το 35% για τους νέους μεταξύ των ηλικιών 15 και 29 - από 12% και 24% τοις εκατό,αντίστοιχα, στα τέλη του 2010. Όμως, ο γεωργικός τομέας ήταν ένας από τους λίγους που έχει παρουσιάσει άνοδο  μετά την κρίση, με την προσθήκη 32.000 θέσεων εργασίας κατά τα έτη 2008 έως 2010.Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις καλύπτονται από Έλληνες, και όχι από αλλοδαπούς, σύμφωνα με σχετική μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτό το φθινόπωρο από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών”

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα