100 χρόνια μέσα σε 10 λεπτά (1911 – 2011)

Το παρακάτω video είναι πραγματικά ενδιαφέρον μια και παρουσιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα της εκατονταετίας που πέρασε..

Posted by: on January 24, 2012

Category: Video | 185 Views

Tags: , , ,

Share: Tweet this!

Loading