Πρόγραμμα HP Anti-Counterfeiting για την προστασία των Αυθεντικών ΗΡ Αναλωσίμων

HP printer

Ανάμεσα στις προϊοντικές κατηγορίες που αντιπροσωπεύει η ΗΡ, πρωταρχική είναι η θέση των αυθεντικών ΗΡ αναλωσίμων, μία κατηγορία η οποία αναπτύσσεται παράλληλα με τις εκτυπωτικές λύσεις, με συνεχόμενες επενδύσεις και τεχνολογικές ευρεσιτεχνίες ικανές να ανταποκριθούν επάξια στις σύγχρονες τεχνολογίες εκτύπωσης.