Η γλώσσα του σώματος

Η επικοινωνία είναι μια απαραίτητη λειτουργεία για την συνοχή μιας κοινωνίας.  Oι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων στο σύγχρονο κόσμο. Όταν όμως συνομιλούμε πρόσωπο με πρόσωπο, δεν είναι μόνο η ομιλία που μετράει.