Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπέρ των χρηστών που μοιράζονται αρχεία

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να αποκαλύψουν τα στοιχεία των χρηστών του Internet, που μοιράζονται αρχεία, σε περιπτώσεις αστικών αγωγών, σύμφωνα με απόφαση του ανώτατου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η υπόθεση της ισπανικής εταιρείας Promusicae και της εταιρείας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Telefonica έφερε στο φως έναν ευρωπαϊκό κανονισμό που επιτρέπει να αποκαλύπτονται ονόματα χρηστών μόνο σε περιπτώσεις εγκλημάτων και όχι αστικού δικαίου. – “Η κοινοτική νομοθεσία δεν απαιτεί από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των αστικών αγωγών”, ήταν η δήλωση του δικαστηρίου.

via