Μου πήρε 3 χρόνια.. Αργώ, αλλά τα πιάνω

Η αντίδραση του Νίκου (υπό μουσικής υπόκρουσης Linkin Park) στη διαπίστωση του κου Καραμανλή. Δείτε το video παρακάτω!

Thanx Trianta

Reblog this post [with Zemanta]