Οι δέκα εντολές ενός σκύλου

Η ζωή μου διαρκεί 10 με 15 χρόνια. Οποιοσδήποτε διαχωρισμός από σένα, θα μου κοστίσει.  Γι’αυτό σκέψου το πριν με αγοράσεις.
Δώσε μου να καταλάβω τι ακριβώς θέλεις από μένα.
Να μου έχεις εμπιστοσύνη.  Είναι ζωτικής σημασίας στην ευημερία μου.