Χρήστες του Internet στην Ελλάδα

  • Ο Έλληνας χρήστης του διαδικτύου εξακολουθεί να είναι άνδρας, νέος, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος που κατοικεί στα μεγάλα αστικά κέντρα
  • Καθολική σχεδόν η χρήση υπολογιστή και Διαδικτύου στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
  • Αυξητική τάση στη χρήση των νέων τεχνολογιών στις αγροτικές και αστικές περιοχές

Στοιχεία μελέτης του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ για το 2007

Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, βάσει της μέτρησης των δεικτών του σχεδίου δράσης i2010 για το 2007, ανέλυσε και αξιολόγησε τη χρήση των νέων τεχνολογιών κατά φύλο, ηλικία, εκπαίδευση και περιφέρεια, διαμορφώνοντας το προφίλ των Ελλήνων χρηστών.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης αυτής είναι τα ακόλουθα:

Οι άνδρες εξακολουθούν να έχουν τα πρωτεία στη χρήση – Μειώνεται η απόκλιση ανδρών-γυναικών

Όπως και το 2006, οι άντρες εξακολουθούν να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρήσης υπολογιστή (45,1%) και Διαδικτύου (36%) από τα αντίστοιχα των γυναικών (32,8% και 24%). Αξίζει να σημειωθεί ότι στις νεαρές ηλικίες δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση στη χρήση νέων τεχνολογιών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι εντονότερη, με τη μεγαλύτερη απόκλιση να παρατηρείται στα άτομα ηλικίας 45-54.

Επιπλέον, συγκρίνοντας τη θέση των Ελληνίδων σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τη χρήση του Διαδικτύου, το ποσοστό τους εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλότερο επίπεδο (24% έναντι 57% στην Ευρώπη). Ωστόσο, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (CAGR) της χρήσης του Διαδικτύου από τις Ελληνίδες για την τριετία 2005-2007, υπολογίζεται σε 20%, έναντι 6% στην ΕΕ-27.

12 Φεβρουαρίου – Ημέρα για Ασφαλές Ίντερνετ

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι έκαναν χρήση του Ίντερνετ τους τρεις τελευταίους μήνες, είναι 33% για τις ηλικίες 16-74 ετών. Στις ίδιες κατηγορίες ο γενικός ευρωπαϊκός μέσος όρος στην Ευρώπη των “27″, είναι 57%, σύμφωνα με τη Eurostat

Σημαντικά στοιχεία για τη χρήση του Ίντερνετ δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την κοινοτική στατιστική υπηρεσία Eurostat, με αφορμή την “Ημέρα για Ασφαλές Ίντερνετ”, που έχει ορισθεί για τις 12 Φεβρουαρίου. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι έκαναν χρήση του Ίντερνετ τους τρεις τελευταίους μήνες, είναι 33% για τις ηλικίες 16-74 ετών. Στις ίδιες κατηγορίες ο γενικός ευρωπαϊκός μέσος όρος στην Ευρώπη των “27″, είναι 57%, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ολλανδία με 84% και τη Δανία με 81%. Τα χαμηλότερα τα συναντάμε στη Ρουμανία με 24% και τη Βουλγαρία με 31%.