Ο Διαδικτυακός Φοιτητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους e-movie άρχισε!

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρουσιάσουν τα δικά τους βίντεο και ταινίες μικρού μήκους, και να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαδικτυακό Διαγωνισμό e-movie, μέσω της ιστοσελίδας www.emovie.gr .

Στόχος του Διαγωνισμού e-movie είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να εμπνευστούν, και να προβάλουν το καλλιτεχνικό τους έργο, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές τους στην λήψη και επεξεργασία βίντεο, με τα σύγχρονα πολυμεσικά εργαλεία και το Διαδίκτυο.

«Δες την ψηφιακά 2.0» έως τις 30 Ιανουαρίου 2010

Περισσότεροι από 14.000 πρωτοετείς φοιτητές έχουν ασκήσει το δικαίωμα για προμήθεια επιδοτούμενου φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο της δράσης «Δες την ψηφιακά 2.0». Για να διευκολυνθούν οι εναπομείναντες δικαιούχοι φοιτητές της Δράσης «Δες την ψηφιακά 2.0», αποφασίσθηκε η παράταση της προθεσμίας συμμετοχής έως την 30 Ιανουαρίου 2010.

MICROSOFT Hellas: Διάθεση στην ακαδημαϊκή κοινότητα προϊόντων αναψυχής λογισμικού

Η MICROSOFT διαθέτει στους Έλληνες φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα δωρεάν προϊόντα ανάπτυξης λογισμικού για την ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκε η πρώτη σημαντική δράση του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).