Διακοπές και Διαμονή

Σύμφωνα, με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα έχουν, προσφάτως, ανακαινιστεί και είναι εφοδιασμένα, με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Οργανισμού. Τα καταλύματα, διακρίνονται, σε: