Το Honda CR-Z Επιτυγχάνει Κορυφαία Γενική Κατάταξη Ασφαλείας στο Euro NCAP

Το Honda CR-Z αξιολογήθηκε ως ένα από τα ασφαλέστερα Ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, ακολουθώντας την επιτυχία του Honda Insight, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των νέων ανεξάρτητων δοκιμών σύγκρουσης του Euro NCAP.

Το μοντέλο αξιολόγησης του Euro NCAP επικεντρώνεται στις συνολικές επιδόσεις ασφαλείας του οχήματος και προσφέρει στους καταναλωτές ένα πιο κατανοητό σύστημα βαθμολογίας. Αυτό λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια επιβατών σε μετωπικές, πλευρικές, πάνω σε κολόνες και οπίσθιες συγκρούσεις, την προστασία των παιδιών, την προστασία των πεζών και τη διαθεσιμότητα βοηθημάτων του οδηγού. Το Honda CR-Z έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστεριών.

Honda Civic Το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Ευρώπη

Το Honda Civic συγκέντρωσε Κορυφαία Συνολική Βαθμολογία στο θεσμό Euro NCAP για την Ασφάλεια

honda civic type r

Το Honda Civic επαναξιολογήθηκε ως ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των νέων ανεξάρτητων crash tests του Euro NCAP.

Το Euro NCAP δημιούργησε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης, που βασίζεται στις συνολικές επιδόσεις ασφαλείας του οχήματος και προσφέρει στους καταναλωτές ένα πιο κατανοητό σκορ. Το νέο σύστημα λαμβάνει υπόψη του την ασφάλεια των επιβατών σε μετωπικές, πλευρικές, πάνω σε κολόνες και οπίσθιες συγκρούσεις, την προστασία των παιδιών, την προστασία των πεζών και τη διαθεσιμότητα βοηθημάτων του οδηγού. Το Honda Civic έχει βαθμολογηθεί με άριστα, 5 αστέρια, επιτυγχάνοντας ένα συνολικό ποσοστό 77%.