Αναβάθμιση ταχυτήτων Tellas ADSL

Η Tellas, ξεκινά από σήμερα τη δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων της υπηρεσίας Tellas ADSL.

tellas-new-logo

Η Tellas, στην προσπάθειά της να προσφέρει στους συνδρομητές της πρόσβαση σε μεγαλύτερες ταχύτητες, ξεκινά τις σχετικές διαδικασίες της αναβάθμισης, παρέχοντας από σήμερα τη δυνατότητα στους συνδρομητές της υπηρεσίας Tellas ADSL να επωφεληθούν από τις νέες αναβαθμισμένες ταχύτητες, από 8 Mbps / 384 kbps (ΑΡΥΣ) έως και 24 / 1 Mbps (μέσω του δικτύου της WIND).